• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

Prosljeđujemo obavijest tvrtke Abbott o dolasku FreeStyle Libre sustava za kontinuirano mjerenje. Proizvod za praćenje glukoze u Hrvatskoj će biti dostupan od kolovoza 2018. (detalje pročitajte u dokumentu).

[NOVO obrazloženje HZZO-a o hospitalizaciji]

Također, želimo vas izvijestiti kako smo i dalje u intenzivnim pregovorima s HZZO-om koji je 29. svibnja izdao ovaj naputak http://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2018/05/Naputak_01062018.pdf?b32def u kojem između ostalog stoji da odrasla osoba sa šećernom bolešću tipa 1 na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza ili na inzulinskoj pumpi), koja nema dobro reguliranu šećernu bolest, treba biti hospitalizirana.

Kao usmeno obrazloženje hospitalizacije od strane HZZO-a dobili smo odgovor da ona može značiti i dnevnu bolnicu.

Pismeni odgovor je slijedeći:

„od strane HZZO-a smo dali tumačenje dijela teksta smjernice, uvažavajući službeni stav Povjerenstva Zavoda,
pojam „hipoglikemija u hospitalnim uvjetima“ znači sljedeće:
„Osigurana osoba Zavoda sa šećernom bolesti tipa 1 i na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza inzulina ili inzulinska pumpa), a koja, prema pravilima struke, nema dobro reguliranu šećernu bolest, treba biti hospitalizirana u jednoj od navedenih bolničkih zdravstvenih ustanova:
KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KBC Split, KBC Osijek ili KBC Rijeka, gdje joj se tijekom hospitalizacije treba dokazati kako je jedan od razloga loše regulacije šećerne bolesti i hipoglikemija.“
Konkretnije pojašnjenje i službeni stav oko toga može li Vaš prijedlog poslužiti za izmjenom teksta danas važeće smjernice (indikacije za primjenu na teret sredstava HZZO-a), moći ćemo Vam dati po dobivanju njihova mišljenja.

Zahvaljujem na razumijevanju.“
​…

Svakako se nadamo da će se ova indikacija „dokazana hipoglikemija u hospitalnim uvjetima“ protumačiti upravo onako kako je tumače predstavnici struke; ravnateljica Referentne klinike za dijabetes dr. Lea Smirčić Duvnjak; član nadležnog HZZO povjerenstva, prof. dr. Milan Vrkljan, Predsjednik stručnog dijabetološkog društva sa KBC Rebro, Prof. Dr. Darko Kaštelan; prof. prim.dr.sc. Maja Radman, predstojnica klinike za unutarnje bolesti sa KBC Split, prof. dr.sc. Ivana Pavlić Renar i mnogi drugi, a ona glasi:

„Dokazanu hipoglikemiju u memoriji glukometra pacijenta ili laboratorijskom opremom pri pregledu kod bolničkog specijaliste interne medicine endokrinologije i dijabetologije ili bolničkog specijaliste endokrinologije i dijabetologije.“

Ostali članci u kategoriji