• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

• Kardiovaskularna bolest najčešći je uzrok smrti među osobama sa šećernom bolešću tipa 2 u svijetu (1)

• Svaka 3. anketirana osoba smatra da je izložena niskom riziku od kardiovaskularne bolesti (2)

• Svaka 6. anketirana osoba nikada nije razgovarala s liječnikom o povezanosti šećerne bolesti tipa 2 s kardiovaskularnim rizikom (2)

• Globalna internetska anketa Taking Diabetes to Heart koja se provodi među osobama sa šećernom bolešću tipa 2 predstavljena je na kongresu Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation, IDF) održanom 2017. godine u Abu Dhabiju

Abu Dhabi, UAE, 6. prosinca 2017. – Danas je Međunarodna dijabetička federacija predstavila privremene rezultate prve međunarodne internetske ankete o svijesti i znanju o riziku kardiovaskularne bolesti među osobama sa šećernom bolešću tipa 2, koja je ukazala na nisku razinu svijesti i ograničenu komunikaciju između bolesnika i zdravstvenih radnika o tom problemu. Globalna anketa pod nazivom Taking Diabetes to Heart, koja je osmišljena u suradnji s tvrtkom Novo Nordisk, provodit će se do ožujka 2018. godine i u njoj mogu sudjelovati sve osobe sa šećernom bolešću tipa 2.

Od šećerne bolesti trenutno boluje 425 milijuna odraslih osoba diljem svijeta (1), a većina ih ima šećernu bolest tipa 2. Kardiovaskularna bolest, koja uključuje moždani udar, koronarnu bolest srca i bolest perifernih arterija3, vodeći je uzrok onesposobljenosti i smrti u osoba sa šećernom bolešću tipa 2. (1,4)

Do sada su anketu ispunile 943 osobe iz 32 zemlje, a privremeni rezultati pokazuju da:

• svaka 3. anketirana osoba sa šećernom bolešću tipa 2 smatra da je izložena niskom riziku od kardiovaskularne bolesti (2)
• 26% anketiranih nije bilo upoznato s kardiovaskularnom bolesti ili su informacije o kardiovaskularnoj bolesti dobili nekoliko godina nakon što im je postavljena dijagnoza šećerne bolesti tipa 2 (2)
• svaka 6. anketirana osoba nikada nije razgovarala s liječnikom o povezanosti šećerne bolesti tipa 2 s kardiovaskularnim rizikom (2)

„Privremeni rezultati ankete Taking Diabetes to Heart potvrđuju važnost podizanja svijesti o povezanosti šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularna bolest-i s ciljem promicanja prevencije, pravodobne dijagnoze i odgovarajućeg liječenja koji bi pridonijeli smanjenju trenutnog tereta tih dviju bolesti”, izjavio je dr. Shaukat Sadikot, predsjednik IDF a na odlasku. „Budući da se svijet suočava s povećanjem prevalencije šećerne bolesti tipa 2, bolje razumijevanje povezanosti tih dviju bolesti potrebnije je nego ikad.“

Cilj ankete Taking Diabetes to Heart – http://www.idf.org/takingdiabetes2heart/survey– jest steći uvid u sadašnje praznine u znanju i ponašanje koje povećava rizik od kardiovaskularne bolesti među osobama sa šećernom bolešću tipa 2 te osmisliti strategije za promicanje svijesti i potporu bolesnicima i taktike za poboljšanje zdravlja i blagostanja među stanovništvom.

„Kardiovaskularna bolest vodeći je uzrok onesposobljenosti i smrti među osobama sa šećernom bolešću tipa 2. Premalen je broj bolesnika sa šećernom bolešću koje zdravstveni radnici upozoravaju na njihov kardiovaskularni rizik i njegov mogući utjecaj na životni vijek i kvalitetu života”, rekao je Alan Moses, viši potpredsjednik i voditelj medicinskih poslova u društvu Novo Nordisk. „Želimo potaknuti još više osoba iz zajednice oboljelih od šećerne bolesti da ispune anketu Taking Diabetes to Heart kako bismo dobili što pouzdanije rezultate na globalnoj razini koji će omogućiti donošenje informiranih odluka u budućim naporima usmjerenima na poboljšanje ishoda.”

Na temelju rezultata ankete Taking Diabetes to Heart definirat će se mjere potrebne za poboljšanje zdravstvenih ishoda u osoba sa šećernom bolešću tipa 2. Konačni rezultat inicijative bit će opsežno izvješće koje će sadržavati rezultate za pojedinačne zemlje te izvore materijala koji će pomoći u promicanju znanja i svijesti o kardiovaskularnoj bolesti među osobama sa šećernom bolešću tipa 2 diljem svijeta.

Za dodatne informacije o anketi Taking Diabetes to Heart posjetite www.idf.org/takingdiabetes2heart. Za dodatne informacije o šećernoj bolesti i kardiovaskularnoj bolesti posjetite www.idf.org/cvd

 

O Međunarodnoj dijabetičkoj federaciji
Međunarodna dijabetička federacija (IDF) krovna je organizacija koja obuhvaća 230 nacionalnih dijabetičkih društava u 165 zemalja i teritorijalnih jedinica. Zastupa interese sve većeg broja ljudi sa šećernom bolešću i onih koji su izloženi riziku od te bolesti. Federacija predvodi zajednicu oboljelih od šećerne bolesti od 1950. godine. Svojim djelovanjem nastoji utjecati na politiku, povećati javnu svijest i potaknuti poboljšanje zdravlja, promicati razmjenu kvalitetnih informacija o dijabetesu i educirati osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene radnike. IDF surađuje s Odjelom za informiranje javnosti Ujedinjenih naroda i službeno je povezan sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO).
www.idf.org.

 

Taking Diabetes to Heart
Anketa „Taking Diabetes to Heart“ – www.idf.org/takingdiabetes2heart – je internetska anketa dostupna na više jezika, uključujući arapski, bugarski, kineski, danski, nizozemski, engleski, francuski, filipinski, finski, njemački, hindi, talijanski, portugalski, ruski, španjolski, svahili jezik i vijetnamski. Anketa će biti dostupna na internetu do ožujka 2018. godine. Rezultati ankete koristit će se za donošenje informiranih odluka i politika o toj čestoj i ozbiljnoj komplikaciji dijabetesa. (2,3)

 

Referencije

1.  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th Edition. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2017. Dostupno na: www.diabetesatlas.org
2.  International Diabetes Federation, 2017. Taking Diabetes to Heart – Global IDF survey on CVD
risk awareness among people with diabetes. Dostupno na: www.idf.org/takingdiabetes2heart
3.  International Diabetes Federation. Diabetes and Cardiovascular Disease. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2016. Dostupno na: www.idf.org/cvd
4.  World Health Organization, editor. Global health risks: mortality and burden of disease
attributable to selected major risks. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009.
62p.

Ostali članci u kategoriji