Inicijativa “Ništa o nama bez nas”

Nova inicijativa “Ništa o nama bez nas”

 

Uvod

Šećerna bolest je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj (RH), a uz to smo svjedoci kontinuiranog porasta broja oboljelih. Već dugi niz godina šećerna bolest nalazi se među deset vodećih uzroka smrti u RH, uz stalan trend porasta. Prema nedavno objavljenom ljetopisu HZJZ-a, registriranih osoba s dijabetesom u RH ima 304.000. Ukoliko uzmemo u obzir i nedijagnosticirane, dolazimo do brojke veće od 450.000 osoba.

Kronične komplikacije bolesti glavni su uzrok smrtnosti i onesposobljenja oboljelih, a istovremeno dovode do velikih troškova za zdravstveni sustav. Najveći udio tih troškova čine troškovi liječenja komplikacija, a najnovije analize pokazuju da se dogodio njihov dodatni porast. 

Brojni programi s ciljem prevencije i poboljšanja stanja u dijabetesu su doneseni u Vladi, Saboru su doneseni. Definirana je i važnost preuzimanja odgovornosti bolesnika u procesu liječenja koja nije moguća bez većeg uključivanja bolesnika u proces donošenja odluka. 

Nažalost, navedene aktivnosti i programi nisu doživjeli svoju punu implementaciju, te je potom osnovano još i Povjerenstvo za strategiju i liječenje bolesnika sa šećernom bolesti. Povjerenstvo je osnovalo Ministarstvo zdravstva RH u svibnju 2018. godine, a imenovanjem članova Povjerenstva nastavljena je praksa isključivanja predstavnika pacijenata koju je započeo HZZO. Predstavnik pacijenata je naglo i netransparentno izbačen iz jednog od HZZO Povjerenstava, što je u suprotnosti s općim ciljevima HZZO-a definiranim na web stranicama Zavoda. Uloženi prigovori nisu doveli do promjena pa na taj način oboljeli nisu priznati kao ravnopravni partneri s pružateljima zdravstvenih usluga i sustavom u cjelini. Ujedno, onemogućeno im je da direktno iznesu svoje potrebe i stavove te svojim aktivnim sudjelovanjem pomognu učinkovitost zdravstvenog sustava.

Problemi

 • Deklarirana vizija Ministarstva zdravstva u RH oboljelima daje središnju i aktivnu ulogu, a neki od glavnih ciljeva rada Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje podrazumijevaju unaprjeđivanje prava pacijenata i uključivanje njihovih predstavnika u odlučivanje o ulaganju resursa.
 • Sustavno izbacivanje predstavnika pacijenata iz tijela koja su važna za donošenje i provedbu strateških odluka unutar zdravstvenog sustava u RH neminovno dovodi do otežane komunikacije i izgradnje nepovjerenja.
 • Pogled iz “perspektive pacijenta” nužan je prilikom donošenja strateških odluka kako bi se zaštitili interesi i prava oboljelih te kako bi se ravnopravno podijelila odgovornost za unaprijeđenje zdravstvenog sustava.
 • Podizanje kvalitete i učinkovitosti zdravstvenog sustava temeljeno na razumijevanju svih problema, akcija i strategija od strane svih sudionika može smanjiti negativne učinke bolesti na društvo.

Rješenje

U cilju sprečavanja negativne prakse isključivanja predstavnika pacijenata iz tijela koja su važna za donošenje i provedbu strateških odluka unutar zdravstvenog sustava u RH te rušenja zidova između pacijenata, liječnika i ostalih donosioca odluka, pokrenuta je inicijativa „Ništa o nama bez nas“.

Vizija inicijative je smještanje oboljelih u centar zdravstvenog sustava kroz sudjelovanje u procesima donošenja odluka vezanih za njih same. Time će se, uz podijeljenu odgovornost, povećati mogućnost unaprijeđenja skrbi i poboljšanja kvalitete života osoba sa šećernom bolešću u RH.

Zahtjevi

Opći zahtjev: Osnivanje svih Radnih tijela i Povjerenstava koji donose i provode strateške odluke o skrbi oboljelih sa šećernom bolešću u RH treba uključivati i predstavnika pacijenata s dijabetesom.

Specifični zahtjevi:

 1. Tražimo da se u novoosnovano Povjerenstvo za strategiju i liječenje bolesnika sa šećernom bolesti uključi predstavnik pacijenata s dijabetesom  kojeg imenuje KUZ u suradnji sa zainteresiranim udrugama
 2. Tražimo da se u Povjerenstvo za opća i medicinsko tehnička pomagala vrati predstavnik pacijenata  s dijabetesom kojeg imenuje KUZ u suradnji sa zainteresiranim udrugama
 3. Tražimo da u Upravnom vijeću HZZO-a od dva postojeća predstavnika osiguranih osoba, jedan bude neovisan predstavnik osiguranih osoba kojeg predlaže neovisno tijelo KUZ
 4. Tražimo da se u novoosnovano Povjerenstvo za strategiju i liječenje bolesnika sa šećernom bolesti uključi pedijatar dijabetolog

Provedba

Koordinator i predlagač predstavnika pacijenata/osoba sa šećernom bolesti u RH treba biti Koalicija udruga u zdravstvu u suradnji sa zainteresiranim dijabetičkim udrugama. Svi detalji o inicijativi su dostupni u ovom dokumentu.

Zaključak

Inicijativa „Ništa o nama bez nas“ je u skladu s dosadašnjim primjerima pozitivne prakse rada brojnih europskih zemalja.

Tek kada svi sudionici zdravstvenog sustava, a posebno njegovi korisnici – pacijenti budu što ravnopravnije uključeni u njegov rad, moguće je govoriti o pacijentu kao središtu sustava.

Podršku za inicijativu do sada smo dobili od:

UDRUGA:

 1. Udruga Cukrići Zadar
 2. Udruga Slatki život Dubrovnik
 3. Društvo dijabetičara Šibenik
 4. Udruga dijabetičara Zaprešić
 5. Hrvatski savez slijepih
 6. Udruga Mellitus Rijeka
 7. Dijabetičko društvo Sisak
 8. Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin
 9. Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek
 10. Dijabetičko društvo Omiš

 EUROPARLAMENTARACA:

 1. Biljane Borzan
 2. Tonina Picule

EUROPSKIH INSTITUCIJA:

 1. European Patient Forum (EPF)
 2. European Public Health Alliance (EPHA)
 3. International Diabetes Federation European Region (IDF Europe)

Uključite se

Pozivamo i vas da svoje konstruktivne prijedloge te ideje koje bi doprinijele ovoj inicijativi, svakako pošaljete na našu e-mail adresu info@zadi.hr

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann