IZ ČASOPISA ZADI – Okrugli stol na Obiteljskom kampu

IZ ČASOPISA ZADI – Okrugli stol na Obiteljskom kampu

S razvojem tehnologija dostupnih za svakodnevnu kontrolu dijabetesa rastu i naše mogućnosti u borbi protiv njegovih posljedica. Tako danas na ne pretjerano kompliciran način možemo razinu šećera u krvi pratiti kontinuirano i precizno i pri tom se rjeđe bosti u prst, koristiti inzuline koji bolje pokrivaju pojedene obroke i primati inzuline putem inzulinskih pumpi koje doprinose boljoj i lakšoj kontroli. Sve to možemo obuhvatiti aplikativnim rješenjem na mobilnom uređaju koje nam daje mogućnost preciznih analiza i pruža dijabetolozima potrebne informacije da lakše ocjene kako nam ide u našoj cjeloživotnoj borbi. Ovo su naročito prepoznali današnji roditelji djece s dijabetesom, generacija koja nema averzije prema tehnologijama, pa s obzirom na današnju brzinu razmjena informacija (što je dobar i koristan proizvod) i olakšanu mogućnost nabave (kupovina stvari koje nisu dostupne u Hrvatskoj) sve više koriste tehnologije za kontrolu vlastite djece – onih za koje bismo učinili više nego sa same sebe.

Zahvaljujući internetu i globalizaciji često smo izloženi preporukama za pojedine tehnološke proizvode, što od strane proizvođača, a što od strane zadovoljnih korisnika. Na taj način brzo u upotrebu dolaze kvalitetni i korisni proizvodi (bez obzira jesu li odobreni za korištenje/prodaju u Hrvatskoj). No svakako je teško roditeljima svježe dijagnosticirane djece ili onih koji tek žele započeti sa korištenjem neke tehnologije shvatiti i odlučiti s čime krenuti. Također, rijetki imaju istovremeno iskustvo sa više tehnoloških proizvoda da mogu sami zaključiti da li je na primjer senzor proizvođača X prikladniji vlastitom djetetu od onog proizvođača Y.

Radi toga smo na ovogodišnjem obiteljskom kampu odlučiti organizirati Okrugli stol u kojem smo komparativno (za razliku od pojedinih prezentacija) razgovarali o slijedećem:
• Kontinuirano/flash mjerenje GUK
• Inzulinske pumpe
• Softver i aplikacije
• Inzulini
• Korisna oprema

Mislim da za na tom Okruglom stolu nisam mogao imati stručnije sugovornike: doktoricu Manju Prašek koja je učinila iznimno puno za osobe s dijabetesom kroz svoju karijeru, naročito da se inzulinske pumpe probiju u redovnu upotrebu i Davora Skeledžiju koji jednostavno sudjeluje u svemu i zna sve vezano uz ovu tematiku. Ja sam otac djevojčice sa dvije i pol godine iskustva i zaljubljenik u tehnologiju. I nikako da ne zaboravim najvažnijeg sudionika Okruglog stola: publiku koja zbrojeno ima praktičnog iskustva više nego što bi bilo koji školovani stručnjak mogao imati. Nismo željeli napraviti jednosmjernu prezentaciju već smo željeli napraviti jedno interaktivno iskustvo nakon kojeg će svi sudionici izaći informiraniji. Nadam se da smo u tome uspjeli, no nismo uspjeli u jednoj drugoj stvari – održati Okrugli stol u trajanju 90 minuta koliko je bilo planirano. No to i nije bio neuspjeh, već pokazatelj koliko je tema zanimljiva. Srećom bilo je interesa i vremena drugi dan kampa nastaviti gdje smo stali u terminu „razmjene iskustava“, što je ovaj okrugli stol upravo i bio.
Imali smo želju pokriti proizvode koji su nam dostupni i koji su korišteni od strane naše zajednice. Pogled u budućnost smo bacili samo malo, jer nismo željeli pričati o proizvodima koji trenutno nisu korisni (čega nema ne možemo ni koristiti) niti o proizvodima za koje je danas upitno hoće li „procvjetati“.

A možemo reći da smo stigli do slijedećih zaključaka:
Kontinuirano/flash mjerenje GUK:
– Korištenje kontinuiranog mjerenja jako pomaže u upoznavanju djelovanja inzulina i kretanja GUK
– Većina roditelja se slaže da senzori omogućuju lakšu kontrolu dijabetesa te da smanjuje potrebu za prečestim mjerenjem iz prsta
– U Hrvatskoj su relevantni senzori tri proizvođača: Abbotta, Dexcoma i Medtronica.
– Većina djece koristi Abbottov Freestyle Libre (temeljeno na anketi među sudionicima, preko 50%), Dexcom G4 koristi manji dio djece, dok Medtronicovi senzori, unatoč dostupnosti u Hrvatskoj trenutno ne uživa u popularnosti
– Noviji modeli pumpa Medtronic (dostupnih u Hrvatskoj) se integriraju sa njihovim senzorima pa bi s vremenom (i s obećanom povećanom preciznošću koja se do sada smatrala njihovom boljkom) njihovi senzori mogli doživjeti uzlet
– U tijeku je proces nakon kojeg bi HZZO trebao financirati  nabavu senzora, što bi promijenilo sliku na tržištu. Na ovoj smo se temi dugo zadržali
– One obitelji koje su isprobale više senzora mogu iznijeti razloge za i protiv te nisu jedinstveni u izboru „najboljeg“ senzora
– Ukoliko ste tehnički spretni, ne zaboravite da se iz svakog senzora može izvući više

Inzulinske pumpe:
– Upoznali smo se s time kakve komplikacije korištenje pumpe može izazvati (manji komfor, neuspješno montiranje kanila, začepljivanje, zapinjanje cjevčice) i sa činjenicom da prelaskom na pumpu HbA1C može ispasti i lošiji broj. No svakako prevladava mišljenje – isplati se
– Na našem tržištu je prisutan samo proizvođač Medtronic sa modelima Veo i G640, no upoznati smo i da postoji način (samofinancirani) dobavljanja pumpe Omnipod (koju smo mogli i vidjeti). Ostali modeli (a u svijetu ih ima mnogo) su previše nedostupni ovdje i ne doprinose konkurentnosti
– Novije verzije pumpa omogućuju inteligentne mehanizme koji (u kombinaciji sa senzorima) automatski sprječavaju većinu hipoglikemija. Dolazak modela G670 će biti veliki korak prema „umjetnoj gušterači“ no mora nam biti jasno – nema umjetne gušterače ukoliko ne isporučuje i glukagon
– Raspravljena je bolna tema kako do pumpe preko HZZO ili bolnica i zaključak je: boriti se!
– Prema anketi koju smo proveli trećina sudionika već ima iskustava sa pumpama, većina je zainteresirana, a zabilježili smo samo jedan primjer gdje obitelj nije trenutno zainteresirana (nismo provjerili da li su promijenili mišljenje nakon kampa)

Softver i aplikacije:
– Većina roditelja koristi softver za praćenje i analize kontrole i ti se podaci komuniciraju s dijabetolozima
– Uglavnom prevladava korištenje aplikacija od proizvođača opreme (CGM-a, glukometra)
– Na mobilnim trgovinama ima velik broj aplikacija za praćenje aktivnosti kontrole dijabetesa, međutim rijetke su spomenute kao korištene. Vjerojatno je razlog što precizno unošenje svake aktivnosti (od uboda iglom do aktivnosti) jednostavno oduzima previše vremena i ne donosi dovoljno novih informacija u odnosu na iskustvo koje obitelji skupljaju svakodnevno
– Nismo prepoznali niti jednu nutricionističku aplikaciju
– Pokazali smo kako je moguće udaljeno pratiti šećere (Nightscout)
– Pokazali smo kako je moguće korištenjem BluCon Nightridera i odgovarajućeg softvera  (nepodržano od proizvođača senzora) Iz Librea napraviti kontinuirani sustav sa alarmom

Inzulini:
– Pokušali smo dobiti sliku koji se inzulini koriste i primijetili smo pravilnosti kako odabir pojedinog inzulina ovisi i o dijabetologu/klinici na kojoj su djeca
– Rijetki roditelji imaju iskustva sa više vrsta inzulina. Najčešći razlog za promjenu vrste inzulina je prelazak na pumpu, a samo neki su bili u potrazi za boljim rješenjima (na primjer inzulin koji se nije nosio sa efektom zore)
– Ne postoji najbolji inzulin. Treba pronaći inzulin koji najbolje odgovara potrebama

Korisna oprema:
– Kroz diskusiju smo spomenuli slijedeće kao korisne dodatke: Termo torbica za inzulin (Wellion ili Frio), coban ili kineziološke trake za zaštitu senzora, torbice (osobito su pohvaljene torbice koje proizvodi gospođa Nada Turk), pen na pola jedinice sa 4mm iglicama, sredstva za odljepljivanje senzora i još neki koji čine život lakšim
Naravno, zaključci pojedinaca se mogu razlikovati, no uvjeren sam da nakon ovakvog okruglog stola nitko nije ostao na istoj razini poznavanja što se koristi i kako se koristi. Obiteljski kamp je mjesto gdje se u jednom trenutku na jednom mjestu nalazi toliko znanja i iskustva da bi bila greška da se to ne iskoristi. I iskoristili smo priliku.

Tvrtko Mrkonjić

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann