S Izborne skupštine Zagrebačkog dijabetičkog društva

S obzirom na trenutnu povoljniju epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, Predsjedništvo Zagrebačkog dijabetičkog društva je na sjednici, održanoj 27. svibnja 2020. godine, donijelo odluku da se Izborna skupština održi 9. lipnja 2020. godine u 17 sati, Antuna Bauera 19/dv.

Sukladno uputama HZJZ-a na ulazu u prostorije bilo je osigurano dezinfekcijsko sredstvo za ruke kao i za noge, sudionici su bili unaprijed zamoljeni da sa sobom ponesu masku i da poštuju razmak od najmanje 1,5m od dugih osoba.

Skupština je zakazana s početkom u 17 sati. Aktualna predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva prim. mr. sc. Manja Prašek, dr. med. pozdravila je sve prisutne. No kako u prostorijama nije bilo natpolovičan broj članova Društva, prema Statutu ZDD-a, članak 22., početak je pomaknut 30 minuta.

U 17:30 sati Članice Verifikacijskog povjerenstva Zagorka Perinčić i Jovanka Radaković konstatirali su da je u prostorijama i ispred prostorija bilo prisutno 42 člana Zagrebačkog dijabetičkog društva, te je Skupština mogla početi s radom.

Ad. 1.
Prim. mr. sc. Manja Prašek, dr. med., otvorila je Izbornu skupštinu i predložila Dnevni red koji je jednoglasno usvojen:
1. Otvaranje skupštine
2. Izbor Radnih tijela Skupštine
2.1 Radno predsjedništvo
2.2 Verifikacijska komisija
2.3 Kandidacijska komisija
2.4 Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
3. Izvještaji za 2019. godinu:
3.1      Izvještaj o radu ZDD-a
3.2      Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju Društva
3.3      Izvještaj Nadzornog odbora
4. Rasprava o izvještajima i prihvaćanje izvještaja
5. Prijedlog izmjene Statuta
6. Prijedlog za razrješenje članova Predsjedništva i Nadzornog odbora
7. Prijedlog članova za novo Predsjedništvo i Nadzorni odbor
8. Plan rada i financijski plan za 2020. godinu
9. Rasprava i prihvaćanje planova za 2020. godinu

Ad. 2.
Predloženo je te jednoglasno izabrano:
2.1.  Radno predsjedništvo:
Predsjedavajuća: prim. mr. sc. Manja Prašek, dr. med;
Članovi: Vera Burić, Gordan Hudina, Ines Jakopanec

2.2.  Verifikacijsko povjerenstvo: Zagorka Perinčić i Jovanka Radaković
2.3. Kandidacijska komisija: Katica Flanjak i Milica Mrkoci
2.4. Zapisničar: Darija Cerin
Ovjerovitelji zapisnika: Tvrtko Mrkonjić i Vera Burić

Ad. 3.
3.1.    Izvještaj o radu ZDD-a za proteklu godinu, uz projekciju podnijela je prim. Manja Prašek koja je govorila o ostvarenim aktivnostima:

– o redovitim predavanjima stručnjaka iz različitih područja medicine i prehrane,
– edukacijskim radionicama za sve dobne skupine,
– o našim novim mrežnim stranicama te praćenju rada ZDD-a na Facebooku,
– o edukativno informativnom časopisu ZADI, na koji smo vrlo ponosni,
– o projektu Obiteljskog savjetovališta,
– o Klubu roditelja i održavanju edukacijskih radionica za roditelje, djecu i mlade, o njihovim susretima na 6. Obiteljskom kampu,
– o druženjima i edukativnim izletima Kluba Po-Ček,
– o radu u Kluba Tip 1,
– o radu Kluba Mladih,
– o radu u Klubu Istok,
– o edukativnim radionicama na Sljemenu,
– o održanom predavanju u GK Trešnja – Doktorica s dijabetesom,
– o projektu Tehnološka večer,
– o obilježavanju Svjetskog dana šećerne bolesti,
– o nizu Psiholoških predavanja s osobnim pristupom,
– o sudjelovanju na DiaEuro – futsal prvenstvu u Ukrajini,
– o sudjelovanju na 79. konferenciji Američke Dijabetičke Asocijacije u San Franciscu,
– o sudjelovanju na Multišportskom danu Mladosti i javnozdravstvene akcije mjerenja šećera u krvi,
– o sudjelovanju na mnogim Tv i Radio postajama s ciljem osvještavanja javnosti o šećernoj bolesti,
– bili smo glas osoba sa šećernom bolesti prema HZZO-u i MIZ-u,
– naše objave su odjeknule u mnogim tiskanim te elektronskim medijima Večernji list, 24 sata, Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Novi list, Glas Slavonije, HINA, Ordinacija.hr, Večernji.hr i mnogi drugi.

3.2. Izvještaj o financijsko – materijalnom poslovanju Društva za 2019. godinu podnio je i obrazložio Gordan Hudina. Svima koji žele detaljnije vidjeti Izvještaj savjetovao je da dođu u prostorije ZDD-a.

3.3. Izvještaj Nadzornog odbora pročitao je Gordan Hudina.

Ad. 4.
Rasprava po izvještajima
Pohvaljen je cijeli opsežni odrađeni program usprkos sve manjoj i manjoj financijskoj podršci lokalnih vlasti. Pohvaljeni su svi volonteri koji nesebično uvijek pomažu.

Prisutni su jednoglasno dizanjem ruku prihvatili sva tri izvještaja za 2019. godinu.

Ad. 5.
Od Skupštine se tražilo prihvaćanje prijedloga izmjene Statuta ZDD-a:
1. promjena broja članova Predsjedništva sa 9 na 7 članova
2. promjena engleskog naziva udruge iz Zagreb Diabetes Society u Zagreb Diabetes Association
3. definiranje blagajničkog maksimuma – čl.29 Statuta – 5.000,00kn

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 6.
Budući je dosadašnjim članovima istekao mandat, predloženo je razrješenje članova Predsjedništva, zamjena članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i zamjene.

Skupštini se predložilo razrješenje članova Predsjedništva:
1. Manja Prašek, predsjednica
2. Gordan Hudina, dopredsjednik
3. Ana Marija Liberati Pršo
4. Vera Burić
5. Ines Jakopanec
6. Tvrtko Mrkonjić
7. Spomenka Draganić
8. Nives Rogulja
9. Ivona Poljak

Zamjene članova Predsjedništva:
1. Zlatko Juratek
2. Hrvoje Katalenić
3. Paša Muharemagić Selimbegović

Skupštini se predložilo razrješenje članova Nadzornog odbora:
1. Fritsch Žitnik Ivana
2. Kukec Ivana
3. Omerzel Nada

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Prim. mr. sc. Manja Prašek je zahvalila na doprinosu, trudu i radu u protekle dvije godine, Spomenki Draganić, Nives Rogulji i Ivoni Poljak, koje su odlučile izaći iz Predsjedništva ZDD-a.

Ad. 7.
Predlažu se članovi za novo Predsjedništvo i Nadzorni odbor.
Predloženi članovi novog Predsjedništva:
Predsjedništvo:
1. Benc Silva – predstavnica Kluba Tip 1
2. Burić Vera – predstavnica Kluba Po-Ček
3. Hudina Gordan – predstavnik Kluba Po-Ček
4. Jakopanec Ines – predstavnica Kluba mladih
5. Liberati Pršo Ana Marija – liječnica
6. Mrkonjić Tvrtko – predstavnik Kluba roditelja
7. Prašek Manja – liječnica

Zamjene članova Predsjedništva:
1. Juratek Zlatko – predstavnik Kluba Po-Ček
2. Katalenić Hrvoje – predstavnik Kluba Tip 1
3. Muharemagić Selimbegović Paša – predstavnica Kluba roditelja

Predloženi članovi Nadzornog odbora:
1. Fritsch Žitnik Ivana
2. Kukec Ivana
3. Omerzel Nada

Zamjene članova Nadzornog odbora:
1. Marković Olivija
2. Ožegović Goran
3. Radaković Jovanka

Članice Kandidacijske komisije Katica Flanjak i Milica Mrkoci utvrdile su da su svi predloženi članovi dali pismeno svoju suglasnost za rad u navedenim tijelima.

Lista kandidata je stavljena na glasanje i jednoglasno usvojena.

Funkcije unutar Predsjedništva prema našem Statutu biraju se na 1. konstituirajućoj sjednici Predsjedništva. Skupština je izrazila svoju želju da prim. mr. sc. Manja Prašek i u ovom mandatu obnaša funkciju predsjednice ZDD-a i nagradili je pljeskom.

Ad. 8.
Nešto smanjen Plan rada kao i umanjen Financijski plan za 2020. godinu izložila je prim. mr. sc. Manja Prašek i zaključila: „S obzirom na koronavirus, zbog kojega smo bili primorani otkazati neke projekte a i sredstva nam u budućnosti ni za koju aktivnost još nisu osigurana, neizvjesno je koje će se aktivnosti provesti i da li će to biti na online način. Prema Statutu ZDD-a, Predsjedništvo će kontinuirano pratiti priljev financija i odlučivati o realizaciji predloženih projekata.”

Održat će se najvažnije postojeće aktivnosti:
1. ČASOPIS ZADI – 4 broja;
2. MREŽNA STRANICA O ŠEĆERNOJ BOLESTI – TIP 1, TIP 2, GESTACIJSKI;
3. DRUŠTVENE MREŽE Facebook i Instagram ZDD-a;
4. OBITELJSKI KAMP
5. OBILJEŽAVANJE Svjetskog dana šećerne bolesti 2020. godine.

Ad. 9.
Rasprava i prihvaćanje planova za 2020. godinu

Skupština je jednoglasno usvojila predložene aktivnosti ZDD-a za 2020. godinu.

Prim. mr. sc. Manja Prašek zahvalila se svima na odazivu i zatvorila Izbornu skupštinu.

Skupština je završila s radom u 18 i 30 sati.

 

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici, 9. lipnja 2020. godine članovi Predsjedništva su jednoglasno donijeli odluku da će predsjednica ZDD-a u sljedećem mandatu biti prim. mr. sc. Manja Prašek, a dopredsjednik Gordan Hudina.

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann