Održana Online edukativna radionica „Inzulinska pumpa – Osnove i prednosti terapije“

Održana Online edukativna radionica „Inzulinska pumpa – Osnove i prednosti terapije“

Izvještaj s održane edukativne radionice

Online edukativna radionica „Inzulinska pumpa – Osnove i prednosti terapije“

Iako je šećerna bolest kronični poremećaj kojem se još uvijek ne zna uzrok, zahvaljujući naprednim tehnologijama i dostignućima u liječenju te dobroj samokontroli, poboljšava se kvaliteta života i odgađa rizik od razvoja kroničnih komplikacija. Nedugo održana online edukativna radionica o Medtronic MiniMedinzulinskoj pumpi imala je za cilj informirati i educirati osobe s dijabetesom tip 1 o tome što je to inzulinska pumpa, od čega se sastoji, koje su njezine mogućnosti, tko ima pravo na nju, koje vrste infuzijskih setova postoje i kako izgleda njihovo postavljanje te razlike između sustava za kontinuirano mjerenje glukoze (KMG) i terapije pumpom bez pripadajućeg senzora. Pokušali smo odgovoriti na pitanja kako tehnologija može pomoći u ostvarenju bolje kvalitete života osoba s dijabetesom.

Sudionici

Svoja klinička iskustva i znanje s nama je podijelila prim. dr. mr. sc. Manja Prašek, predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva, dok je Mirna Tomljanović iz tvrtke MediLigo bila zadužena za tehničke informacije koje se tiču inzulinske pumpe i svih dodatnih komponenti sustava. O izazovima i prednostima tehnologije pričali su nam Andrea Štern i Darko Pihir – osobe s dijabetesom tip 1, korisnici inzulinske pumpe i senzora. Edukativnu radionicu moderirala je Ana Špoljarić, dugogodišnja aktivistica za sve osobe s dijabetesom i član ZDD udruge.

Teme kojima smo se bavili
  • Što je terapija inzulinskom pumpom, od čega se sastoji i koji su modeli dostupni na hrvatskom tržištu?

Inzulinska pumpa je medicinsko pomagalo namijenjeno kontinuiranoj isporuci inzulina. Napaja se pomoću baterije. Najsličnija je radu zdrave gušterače jer kontinuirano, prema individualnim potrebama koje su unaprijed programirane, isporučuje male doze inzulina.

Potrošni materijal za pumpu sastoji se od baterije, spremnika za inzulin i infuzijskog seta.

Klinička istraživanja su dokazala da se primjenom inzulinske pumpe u osoba s tipom 1 šećerne bolesti postiže bolja regulacija glikemije, što dovodi do manjeg broja i odgođene pojave kroničnih komplikacija osnovne bolesti. Također, smanjuje se učestalost teških hipoglikemija i potrebna dnevna doza inzulina te broj uboda, čime se ostvaruje bolja kvaliteta života.

Trenutno u Hrvatskoj imamo dostupna dva modela Medtronic MiniMed™ inzulinskih pumpi – MiniMed™ 640G i MiniMed™ Paradigm Veo™.

  • Kome je namijenjena terapija inzulinskom pumpom?

Terapija inzulinskom pumpom namijenjena je osobama ovisnim o inzulinskoj terapiji, prvenstveno tipu 1 šećerne bolesti kod djece, mladih i odraslih osoba, koje usprkos primjeni inzulina u 5 ili 6 doza dnevno nisu postigli zadovoljavajuću regulaciju bolesti. Imaju učestale i neprepoznate hipoglikemije, naročito noću, reaktivne hiperglikemije i oscilacije tijekom dana i noći, visoke vrijednosti glukoze u rano jutro tzv. “fenomen zore”, velike potrebe za inzulinom zbog inzulinske rezistencije ili za one u kojih je došlo do brzog razvoja komplikacija bolesti, naročito u mlađoj životnoj dobi.

Preporučuje se djeci kod kojih su potrebne višekratne dnevne i noćne injekcije inzulina, a također i u periodima puberteta i adolescencije kada potreba za inzulinom naglo raste zbog hormonskih promjena i ubrzanog rasta. Indikacija za primjenu inzulinske pumpe može biti i stanje prekoncepcije, trudnoće i laktacije te slučajevi komorbiditeta (pridružene bolesti uz dijabetes, npr. celijakija). Zbog činjenice da terapija inzulinskom pumpom olakšava i poboljšava kvalitetu života, inzulinska pumpa može se preporučiti i osobama koje se aktivno bave sportom, rade u smjenama ili puno putuju.

  • Infuzijski setovi i učestalost promjene

Na tržištu postoje tri vrste setova. Na početku terapije najčešće se koristi Quick-set™ i on odgovara većini korisnika. Ima plastičnu kanilu dužine 6 ili 9 mm i postavlja se pomoću aplikatora pod kutom od 90°, dok cjevčica može biti dugačka 60 ili 110 cm. Plastičnu kanilu ima i Silhouette™ infuzijski set, ali se postavlja pod kutom od  20-45°, također pomoću aplikatora. Namijenjen je osobama koje imaju problema s čestim presavijanjem kanile infuzijskog seta Quick-set™, što uzrokuje zastoj u isporuci inzulina iz pumpe. Sure-T™ infuzijski set ima čeličnu iglu dužine 8 mm, a namijenjen je osobama koje razviju alergijsku reakciju na plastičnu kanilu ili imaju problema sa presavijanjem kanile na oba prethodno spomenuta seta. Aplicira se ručno pod kutom od 90°. Infuzijski set, kao i spremnik, potrebno je zamijeniti svaka 2-3 dana.

  • Razlike između bazala i bolusa te opcija Bolus Wizard

Potrebe za inzulinom tijekom 24 sata nisu iste. Bazalnim dozama se pokrivaju potrebe između obroka i tijekom noći. Potpuno su individualne i računaju se za svaku osobu posebno, prema njenom ritmu života. Moguće je postaviti više bazalnih doza, najviše 48 dnevno na svakih 30 minuta, čime se omogućava vjerniji obrazac prirodne sekrecije inzulina. Shemu i doze određuje dijabetolog. Bolus doze su veće jednokratne doze koje se apliciraju u trenucima povećane potrebe za inzulinom (obrok, hiperglikemija, akutna bolest). Moguće ih je dati u bilo koje doba dana tijekom 24 sata i to onoliko puta koliko je to potrebno, što osobama omogućava veliku fleksibilnost u planiranju dnevnih aktivnosti i obroka.

Bolus Wizard je opcija kojom pumpa olakšava izračun potrebne količine inzulina za pojedini obrok. U pumpu je potrebno unijeti trenutno izmjerenu količinu glukoze i planiranu količinu ugljikohidrata u obroku. Prema unaprijed postavljenim individualnim ugljikohidratnim omjerima i korektivnom faktoru u slučaju hiperglikemije, pumpa predlaže količinu inzulina.

  • Kako funkcionira sustav kontinuiranog mjerenja glukoze

Sustav se sastoji od inzulinske pumpe, odašiljača i senzora. Senzorom izmjerene vrijednosti glukoze iz potkožnog tkiva se preko odašiljača odašilju na pumpu, pri čemu pumpa zvučnim ili vibracijskim alarmom te strelicama na ekranu upozorava na nagle promjene odnosno prijeteću hipo ili hiperglikemiju.

U slučaju hipoglikemije ili prijeteće hipoglikemije, ovisno o modelu pumpe, bazalna isporuka inzulina se automatski zaustavlja. Također, ovisno o modelu, inzulinska pumpa automatski će nastaviti isporuku inzulina nakon nekog vremena.

SMILE studijom dokazano je da primjena pumpe Minimed™ 640G sa sustavom kontinuiranog mjerenja glukoze smanjuje učestalost hipoglikemija za čak 73% u usporedbi s terapijom inzulinskom pumpom bez senzora.

  • Kako do Medtronic MiniMed inzulinske pumpe i koje su cijene u slobodnoj prodaji?

Ukoliko osoba s dijabetesom tip 1 želi započeti s terapijom inzulinskom pumpom, potrebno je javiti se nadležnom dijabetologu koji će ustanoviti postoje li indikacije za terapiju te postoji li mogućnost stavljanja na bolničku listu čekanja. Ukoliko netko želi samostalno kupiti pumpu mora imati preporuku dijabetologa endokrinologa koji će dalje voditi pacijenta na pumpi. Cijene inzulinskih pumpi su 9.240 HRK za MiniMed™ Paradigm Veo™ i 21.900 HRK za MiniMed™ 640G. Svi korisnici pumpe prolaze tehničku edukaciju u tvrtki MediLigo. Također, svim korisnicima Medtronic inzulinskih pumpi, MediLigo pruža podršku putem mobitela 0-24h na broju 091 1600 502.

Osobna iskustva dugogodišnjih korisnika inzulinske pumpe i senzora

Andrea: Inzulinska pumpa mi olakšava život. Od kada je koristim, a to je osam godina, imam mnogo bolju regulacija glukoze. Ne moram unaprijed planirati koliko ću pojesti. Imam daleko veću slobodu nego s PEN-om. Kćer i ja obje koristimo inzulinsku pumpu. Od samog starta mi nije bilo komplicirano postavljanje infuzijskog seta, a postupak nam je vrlo brzo postao rutina. Bolus Wizard zaista je čarobnjak te ga koristim na dnevnoj bazi za sebe i kćer. Znatno smanjuje greške u davanju bolusa i osjećam se sigurnije kada je moje dijete u pitanju. Već sama pumpa daje puno veću slobodu u svakodnevnom životu, a kada se uz to stavi i senzor, regulacija glikemije je kvalitetnija i bolja, ali i još jednostavnija. Svakodnevni život je daleko jednostavniji. Također, puno mi olakšava da se lakše izborim sa strahom od hipoglikemije u neželjenim situacijama. Daje mi slobodu, koju niti jedan drugi gadget ili kombinacija gadgeta ne može zamijeniti. Lakše mi se baviti sportom, lakše mi je preskakati ili duplati obroke, bez straha od hipo ili hiperglikemije.

Darko: Koristim Medtronic Veo 722 pumpu već 12 godina. Od ljeta sam kontinuirano na senzoru jer je došao na listu pomagala, a prije sam ga koristio povremeno, jer sam moramo sam kupovati senzore. Postavljanje infuzijskog seta mi nije komplicirano. Obavezno rotiram mjesta apliciranja pa prema mojoj procjeni isto mjesto dolazi na red tek za 2-3 mjeseca. Od početka mi se najbolje pokazala kanila od 9 mm s kateterom od 110 mm. Kraći kateter mi zna smetati kod presvlačenja i spavanja. Redovito koristim Bolus Wizard. Znatno mi olakšava računanje bolusa. Pumpa u kombinaciji sa senzorom omogućava finu regulaciju šećera. Aktivnosti kojih sam se prije pumpe malo bojao sada odrađujem bez ikakvih problema. Samo pogledam na pumpu i ovisno o kretanju šećera odlazim na radne intervencije ili prije toga korigiram šećer. Normalno, alarmi visokog šećera tjeraju na korekciju inzulina ili povremenu šetnju.

Pogledajte video
Pitanja na koja smo odgovorili

Zašto se inzulinski set mora mijenjati svaka 2-3 dana?

Dr. Prašek: Jedan od razloga je što se inzulin u pumpi grije, jer je nosimo uz naše tijelo. Također, kanila može postati manje propusna zbog predugog nošenja, pa bi moglo doći do nedovoljne isporuke inzulina.

Ukoliko izgubimo ili zaboravimo zaštitnu kapicu da li voda može ući u set?

Mirna: Voda, pogotovo prilikom plivanja, može ući u kanilu ukoliko ju ne zaštitimo zaštitnom kapicom. Kako ne bi došlo do infekcije preporuča se staviti zaštitnu kapicu na kanilu prilikom svakog odvajanja od pumpe.

Kako da znam koji je infuzijski set za mene, ako ga još nisam isprobao?

Mirna: Quick-set odgovara većini korisnika pa se najčešće započinje s njim. Ukoliko vrijeme pokaže da taj set nije odgovarajući, onda se preporuča neki drugi od ponuđenih setova. Oko odabira seta bi se u svakom slučaju trebalo konzultirati sa svojim dijabetologom.

Postoji li sprej ili krema koja se nanosi na kožu prije apliciranja seta, na dijete koje ima alergijsku reakciju na ljepilo seta?

Mirna: Kreme se ne preporučuju, jer su masne pa postoji mogućnost odljepljivanja seta. Na tržištu postoje razni hipoalergeni flasteri s kojima se može pokušati riješiti navedeni problem.

Može li se odmah nakon dijagnosticiranja dijabetesa tip 1 propisati terapija inzulinskom pumpom?

Dr. Prašek: Mnogo je bolje započeti s terapijom koja podrazumijeva injekcije inzulina da bi se ustanovilo što je najbolje za mladu osobu ili dijete. Preporuča se krenuti s terapijom PEN-om kako bi se steklo iskustvo u davanju inzulina. Uobičajeni prijelazni period je minimalno godina dana.

Koju se vrsta inzulina koristi u pumpi?

Dr. Prašek: U pumpi se koristi kratkodjelujući inzulin.

Kako nositi pumpu, kako s njom spavati i obavljati svakodnevne aktivnosti?

Andrea: Iako sam u početku bila malo nespretna, kasnije sam pronašla razne mogućnosti kako i gdje nositi pumpu. Kada spavam pumpa najčešće leži pored mene, no najlakše mi je koristiti široke donje dijelove pidžame s džepovima i onda pumpu niti ne osjetim. Što se tiče sportskih aktivnosti, vrlo su rijetke situacije u kojima moram skinuti pumpu. Dapače, s njom mi je lakše regulirati šećer s privremenim bazalima. Uglavnom je skidam kod kupanja. Kćer se u početku trebala priviknuti na pumpu, a sada je doživljava kao dio sebe. Aktivno se bavi plesom i skijanjem te je u većini slučajeva ostavi na sebi. Pumpa nam omogućuje da ne ode u hipo ili pak hiperglikemiju kod jačih treninga.

Darko: Prvu noć sam spavao na leđima i svako malo provjeravao gdje je pumpa. Sada mi je ona obično u džepu na prsima ili pod jastukom. Tijekom dana pumpu uvijek nosim na pojasu u originalnoj torbici, a kod bavljenja sportom mi je u džepu zatvorena patentnim zatvaračem. Kod tuširanja ili na bazenu pumpu obavezno skidam i na kateter stavljam predviđeni čep. Kod dužeg kupanja i igranja s djecom u bazenu kateter se zna odlijepiti, ali zato sa sobom uvijek nosim rezervni da ga u tom slučaju mogu zamijeniti.

Kako doći do inzulinske pumpe?

Dr. Prašek: Prvo i najbitnije je da čovjek bude siguran da li želi inzulinsku pumpu. Ukoliko je to tako, onda se treba javiti svom dijabetologu koji će razgovarati s vama da vidi postoje li indikacije za postavljanje pumpe. Nažalost, inzulinska pumpa još uvijek nije na osnovnoj listi pomagala, pa je bolnice nabavljaju putem natječaja, što znači da je broj pumpi ograničen te vas se stavlja na listu čekanja. Prije početka terapije pumpom prolazi se tehnička edukacija koju obavljaju edukatori tvrtke MediLigo.

Ide li senzor na teret HZZO-a?

Dr. Prašek: Svaki korisnik Medtronic inzulinske pumpe, ako ima indikaciju, ima mogućnost dobiti na doznaku senzor i pripadajući odašiljač. Indikaciju i pismenu preporuku izdaje nadležni dijabetolog, a doznaku izabrani liječnik obiteljske medicine ili pedijatar.

Što je s noćnim hipoglikemijama prilikom nošenja pumpe?

Mirna: Veo 754 pumpa će alarmirati i sama zaustaviti isporuku inzulina kada razina glukoze dosegne donju granicu te automatski nastaviti isporuku nakon 2 sata. 640G pumpa će alarmirati i zaustaviti isporuku inzulina 30 min prije nego što razina glukoze dosegne donju granicu i automatski nastaviti isporuku inzulina kada vrijednosti glukoze počinju rasti i na taj način spriječiti većinu noćnih hipoglikemija.

Dr. Prašek: Naravno, ako je pumpa povezana sa senzorom. Ako nemamo spojen senzor s pumpom, onda se sa dijabetologom planiraju bazalne doze prema tome kada bolesnik ima najčešće hipoglikemijske reakcije.

Je li moguće stari model inzulinske pumpe zamijeniti s novim?

Mirna: Nažalost, nije moguće napraviti direktnu zamjenu „staro za novo“. Upravo zbog toga što inzulinska pumpa u Hrvatskoj nije na listi pomagala, pri dobivanju nove pumpe u bolnici ovisite o tome kojim pumpama bolnica u tom trenutku raspolaže.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann