YpsoPump inzulinska pumpa

YpsoPump inzulinska pumpa

Preuzeto iz časopisa ZADI br. 3/2020.

Piše dr. sc. Mladen Grgurević, spec. internist, endokrinolog/dijabetolog

Sveučilišna Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KB Merkur, Zagreb

Kontinuirana supkutana inzulinska infuzija (CSII prema eng. Continuous subcutaneous insulin infusion)  inzulinskom pumpom

Kontinuirana supkutana inzulinska infuzija putem inzulinske pumpe predstavlja jedan od načina primjene inzulina u liječenju šećerne bolesti tipa 1 (ŠBT1). Od 1921.g., odnosno od otkrića inzulina od strane F. Bantinga i C. Besta, njegova se primjena nastojala približiti fiziološkome radu zdrave gušterače. Četrdeset godina kasnije, točnije 1963., konstrukcijom prve inzulinske pumpe započinje primjena CSII kao najvjernija imitacije prirodnog rada gušterače odnosno lučenja inzulina.

Inzulinska pumpa je medicinski uređaj koja omogućuje kontinuiranu isporuku inzulina u potkožno tkivo kroz 24 sata. Danas su u primjeni dvije vrste inzulinskih pumpi, klasična i tzv. „patch“ pumpa. Klasična se sastoji od promjenljivih spremnika inzulina i infuzijskog seta odnosno katetera s kanilom koja se pričvršćuje na kožu te trajnog kućišta s baterijom, motorom i zaslonom, dok se „patch“ pumpa sastoji od trajnog daljinskog upravljača sa zaslonom i promjenljivog kućišta zalijepljenog na kožu u kojemu su baterija, motor, spremnik inzulina i kanila. U inzulinskoj pumpi koriste se samo ultrakratkodjelujući inzulinski analozi, kako za bazalnu potrebu za inzulinom, tako i za boluse inzulina pred obroke. Na taj način izbjegnuta je potreba za dugodjelujućim bazalnim inzulinima. Tijekom 24 sata pumpa isporučuje unaprijed programiranu bazalnu dozu inzulina ovisno o potrebama samoga bolesnika, a pred obroke prema izračunu ugljikohidratnog kalkulatora isporučuje potrebnu bolus dozu.

Prednosti liječenja inzulinskom pumpom nad višekratnim dnevnim supkutanim injekcijama inzulina (MDII prema eng. multiple daily insulin injection), tzv. liječenje „penkalama“ su višestruke. Prednosti se ogledaju u boljoj metabolička regulaciji, manjoj učestalosti hipoglikemija, manjim dnevnim oscilacijama glukoze, manjoj potrebi za inzulinom te poboljšanju kvalitete života. Od 2015.g. i objave podataka iz Registra osoba sa ŠB  Kraljevine Švedske o manjoj ukupnoj i kardiovaskularnoj smrtnosti uz jednaku metaboličku kvalitetu regulacije bolesnika koji koriste inzulinsku pumpu u odnosu na MDII, liječenje pumpom postaje terapija izbora za osobe sa ŠBT1.

YpsoPump inzulinska pumpa

Unazad godinu dana liberalizacijom hrvatskog tržišta inzulinskih pumpi u svakodnevnoj kliničkoj praksi dostupna je nova pumpa švicarskog proizvođača pod nazivom YpsoPump. Riječ je o tzv. klasičnoj inzulinskoj pumpi koje inače karakteriziraju promjenljivi spremnici inzulina i infuzijski setovi te trajno kućište s baterijom, motorom i zaslonom. YpsoPump je mala, intuitivna pumpa s ekranom osjetljivim na dodir vrlo jednostavna za korištenje kako osobama sa ŠB tako i zdravstvenom osoblju. Što se tiče dimenzija, uistinu se radi o malom medicinskom uređaju dimenzija 7,8×4,6×1,6 cm i svega 83 g težina i to zajedno s baterijom i spremnikom inzulina. Male dimenzije i kompaktan, suvremeni dizajn omogućuju bolesnicima gotovo nezamjetno korištenje pumpe, odnosno gotovo nezamjetnu isporuku inzulina u svakodnevnim životnim prilikama i neprilikama.

Ekran osjetljiv na dodir intuitivnog sučelja, temeljen isključivo na ikonama, preskačući jezične barijere, jednostavno se koristi te ga prema vlastitom kliničkom iskustvu dobro prihvaćaju osobe sa ŠBT1 svih dobnih skupina. Pumpa svojim izgledom najviše podsjeća na suvremene pametne telefone. Na pumpi se nalazi samo jedan gumb koji cijelo sučelje zarotira za 180  ͦ olakšavajući tako postavljanje i primjenu infuzijskog seta na obje strane tijela.

Inzulinski spremnici YpsoPump pumpe su stakleni što je velika prednost u odnosu na ostalu konkurenciju. Naime, inzulin se inače čuva u staklenim spremnicima, bilo da je riječ o spremnicima za višekratna korištenja ili jednokratna inzulinska penkala, kao i o bočicama za bolničku primjenu inzulina, jer se tako produljuje stabilnost i djelotvornost inzulina.  Vođeni tom analogijom, inzulin isporučen od strane Ypsopump pumpe, naravno ukoliko se ona ispravno koristi, je izrazito stabilan. U pojedinim zapadnim zemljama inzulin aspart je dostupan u PumpCart pakiranju koje je direktno primjenljivo u pumpi. Drugim riječima, Novorapid se podiže u ljekarnama u ampulama koje se direktno stavljaju i koriste u samoj pumpi, što olakšava proces zamjene spremnika i infuzijskog seta. Nažalost, PumpCart u Hrvatskoj još nemamo, ali se nadam da će se i to u doglednoj budućnosti primijeniti, naravno na veliku sreću svih krajnjih korisnika. Ono što također treba naglasiti, kako je veličina pumpe, diktirala i veličinu spremnika. Inzulinski spremnik je zapremine 1,6 ml, odnosno u njega stane maksimalno 160 jed. inzulina. Ukupna dnevna doza inzulina (TDD prema eng. total daily dose), a predstavlja zbroj bazalnog i bolus inzulina pred obroke u jednom danu, je nešto na što treba posebno obratiti pozornost prije postavljanja indikacija korištenja YpsoPump pumpe. Kako se radi o relativno malom spremniku zapremine 1,6 ml, on nije dovoljan bolesnicima s velikim dnevnim potrebama za inzulinom te ju ne mogu koristiti kao oblik liječenja, najčešće se tu radi o odrasloj populaciji sa ŠBT1.

YpsoPump ima mogućnost programiranja dva profila isporuke bazalnog inzulina, tzv. profil A i profil B te opciju privremene isporuke, bilo veće ili manje, postojećeg aktivnog profila bazalnog inzulina. Bolus kalkulator nije dio same pumpe, nego se nalazi u mylife App. Aplikacija je namijenjena pametnim telefonima i nužna je za korištenje pumpe. Riječ je o aplikaciji u kojoj se kako je već navedeno nalazi bolus kalkulator, također se u njoj mogu očitati postavke inzulinske pumpe i ono što je značajno podaci s aplikacije se automatski prebacuju u „cluod“ odnosno na internet. Komunikacija između aplikacije i pumpe je jednosmjerna, odnosno izračunatu količinu inzulina od strane ugljikohidratnog kalkulatora treba upisati natrag u pumpu te isporučiti bolus dozu pred obrok. Također sve eventualne promjene u postavkama pumpe vidljive su u aplikaciji, ali se moraju ručno napraviti na samoj pumpi.

Također bih želio naglasiti kako se bolesnici brzo naviknu na unošenje podataka iz aplikacije u pumpu što im ne predstavlja veći problem u svakodnevnom korištenju, ali se nadam se da će komunikacijama u narednim inačicama Ypsopump pumpe ipak biti dvosmjerna. Učitani podaci u „cloud“ su vidljivi i medicinskim djelatnicima koji onda imaju mogućnost u stvarnom vremenu pratiti glikemije svojih bolesnika. Kao liječnik istaknuo bih veliku prednost takvog telemedicinskog načina praćenja jer štedi vrijeme i bolesnika i zdravstvenog osoblja te omogućuje intervencije u postavke pumpe i izvan uobičajenih kontrola u ambulantama. Upravo taj način rada posebno se pokazao interesantnim i praktičnim u sadašnje vrijeme pandemije COVID-19 i otežanog pristupa bolnicama i liječnicima te se naveliko koristi.

Ypsopump nije spojiv sa senzorima za kontinuirano mjerenje glukoze (CGM prema eng. continous glucose monitoring) u senzor-pumpa sustav (SAP prema eng. sensor augmented pump). Osobe sa ŠB Ypsopump u Hrvatskoj uglavnom koriste u kombinaciji s FreeStyle Libre senzorima i takav se način primjene pokazao vrlo praktičan. Mogućnost spajanja u SAP sustav svakako se očekuje u narednim generacijama inzulinskih pumpi Ypsomed-a te se tomu kao liječnik koji skrbi o osobama sa ŠBT1 iznimno veselim.

Zaključak

Ypsopump je nova inzulinska pumpa na hrvatskom tržištu koja se očituje malim  dimenzijama od svega 7,8×4,6×1,6 cm i 83 g težina te jednostavnošću korištenja. Zahvaljujući ekranu osjetljivom na dodir temeljenim isključivo na ikonama korištenje Ypsopump pumpe preskače jezične barijere, a stakleni inzulinski spremnici osiguravaju stabilnost isporučenog inzulina. MyLife aplikacija i software omogućuju učitavanja glikemija i postavki pumpe u „cloud“ te  ju čine prikladnim uređajem za telemedicinski rad koji štedi vrijeme i bolesnicima i liječnicima.

YpsoPump je jednostavan i praktičan „stand alone“ medicinski uređaj koji je kao takav liječenje inzulinskom pumpom približio većem broju osoba sa ŠBT1.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann